Oklevéligénylés - FOK és jogelőd szervezetei

 
1 Kezdés 2 További adatok 3 Képzési adatok 4 Befejezés

TÁJÉKOZTATÓ OKLEVELEK KIADÁSÁRÓL

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nyelvvizsgakövetelmények teljesítése alól mentesülők számára

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/egykori hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A nyelvvizsga kötelezettség alól valamennyi volt főiskolai, egyetemi képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben tanult, vagy alap- illetve mesterfokozatot szerzett hallgató mentesül, függetlenül attól, hogy a képzési és kimeneti követelmények általános vagy szaknyelvi vizsgát, illetve egy vagy két nyelvvizsgát írtak elő az oklevél kiadásához. A rendelkezés a doktori képzésekre és felsőfokú szakképzésekre nem vonatkozik.

Annak érdekében, hogy a közokiratnak számító oklevelek szabályszerűen kiállítva és hibátlan tartalommal kerüljenek egykori hallgatóink birtokába, az adatok ellenőrzése és az esetlegesen hiányzó vagy megváltozott adatok bekérése és rögzítése az elektronikus tanulmányi rendszerben kötelező, ezért kérjük, hogy az adatlapot érvényes, a személyazonosságát igazoló okirat adataival megegyező adatokkal szíveskedjék kitölteni. 

Az űrlapon csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Az oklevél-kiállítás és átadás folyamatát úgy szervezzük meg, hogy az a járványhelyzetben is garantálja az átadásban érintettek egészségének megőrzését. Az adatok feltöltése után visszaigazoló e-mailt kap, és ha az adatok helyesek, további teendője nincs. Amennyiben az adatokban eltérés vagy hiányosság mutatkozik, munkatársaink fölveszik Önnel a kapcsolatot – az Ön által megadott elérhetőségeken – a további adatok egyeztetése céljából.

A Debreceni Egyetem munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az oklevelek kiállítására minél hamarabb sor kerülhessen és egykori hallgatóink átvehessék diplomájukat. 

Kérjük adatait pontosan adja meg, mert az űrlap kitöltése és beküldése után annak módosítására csak az ügyintézőknek van lehetőségük. A pontatlan adatszolgáltatás az oklevél kiállításának időtartamát minden esetben megnöveli.

Köszönjük együttműködését ügyintézőink nevében is.

 

Személyes adatok
Kérjük adja meg Neptunkódját, amennyiben rendelkezésre áll (a beazonosítás megkönnyítése érdekében).